Usa - Monaco - Auction 2017

Visualisierung: GridGridList
USA Dollar, Philadelphia, 1798, AG 26.7 g.   ...
 

Los Nr. 1315

Usa

USA Dollar, Philadelphia, 1798, AG 26.7 g. Ref : KM#18 Conservation : nettoyé sinon presque TTB


Ausrufpreis:
900,00 €
USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1851, AU ...
 

Los Nr. 1316

Usa

USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1851, AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : presque FDC


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, New Orleans, 1851 O, AU ...
 

Los Nr. 1317

Usa

USA, 20 Dollars, New Orleans, 1851 O, AU 33.43 g. Ref : Fr.171, KM#74.1 Conservation : PCGS AU50. Rare


Ausrufpreis:
2.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1852, AU ...
 

Los Nr. 1318

Usa

USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1852, AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : PCGS AU50


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1853, AU ...
 

Los Nr. 1319

Usa

USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1853, AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : PCGS AU55


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, New Orleans, 1853 O, AU ...
 

Los Nr. 1320

Usa

USA, 20 Dollars, New Orleans, 1853 O, AU 33.43 g. Ref : Fr.171, KM#74.1 Conservation : PCGS AU50


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1856 S, AU ...
 

Los Nr. 1321

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1856 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.172, KM#74.1 Conservation : PCGS AU53


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1858, AU ...
 

Los Nr. 1322

Usa

USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1858, AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : PCGS XF40


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1858 S, AU ...
 

Los Nr. 1323

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1858 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.172, KM#74.1 Conservation : PCGS AU58+


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1859 S, AU ...
 

Los Nr. 1324

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1859 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.172, KM#74.1 Conservation : PCGS AU53


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadephia, 1860, AU 33.43 ...
 

Los Nr. 1325

Usa

USA, 20 Dollars, Philadephia, 1860, AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : PCGS MS62+


Ausrufpreis:
3.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadephia, 1861, AU 33.43 ...
 

Los Nr. 1326

Usa

USA, 20 Dollars, Philadephia, 1861, AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : PCGS AU58


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadephia, 1861 , AU ...
 

Los Nr. 1327

Usa

USA, 20 Dollars, Philadephia, 1861 , AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : TTB


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadephia, 1861 , AU ...
 

Los Nr. 1328

Usa

USA, 20 Dollars, Philadephia, 1861 , AU 33.43 g. Ref : Fr.169, KM#74.1 Conservation : presque TTB


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, New Orleans, 1861 O, AU ...
 

Los Nr. 1329

Usa

USA, 20 Dollars, New Orleans, 1861 O, AU 33.43 g. Ref : Fr.171, KM#74.1 Conservation : PCGS AU53. Très Rare


Ausrufpreis:
10.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1861 S, AU ...
 

Los Nr. 1330

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1861 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.172, KM#74.1 Conservation : TTB


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1863 S, AU ...
 

Los Nr. 1331

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1863 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.172, KM#74.1 Conservation : TTB


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1864 S, AU ...
 

Los Nr. 1332

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1864 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.172, KM#74.1 Conservation : TTB


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1868 S, AU ...
 

Los Nr. 1333

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1868 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.175, KM#74.2 Conservation : PCGS AU55


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1870 S, AU ...
 

Los Nr. 1334

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1870 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.175, KM#74.2 Conservation : PCGS AU50


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1871 S, AU ...
 

Los Nr. 1335

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1871 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.175, KM#74.2 Conservation : SUP-FDC


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1872 S, AU ...
 

Los Nr. 1336

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1872 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.175, KM#74.2 Conservation : PCGS MS60


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadelphia, 1873 OPEN 3, ...
 

Los Nr. 1337

Usa

USA, 20 Dollars, Philadelphia, 1873 OPEN 3, AU 33.43 g. Ref : Fr.174, KM#74.2 Conservation : PCGS MS62


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1873 OPEN 3, ...
 

Los Nr. 1338

Usa

USA, 20 Dollars, Philadelphie, 1873 OPEN 3, AU 33.43 g. Ref : Fr.174, KM#74.2 Conservation : PCGS MS62+


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Philadelphia, 1874, AU ...
 

Los Nr. 1339

Usa

USA, 20 Dollars, Philadelphia, 1874, AU 33.43 g. Ref : Fr.174, KM#74.2 Conservation : PCGS MS61


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Carson City, 1874 CC, AU ...
 

Los Nr. 1340

Usa

USA, 20 Dollars, Carson City, 1874 CC, AU 33.43 g. Ref : Fr.176, KM#74.2 Conservation : PCGS XF45


Ausrufpreis:
2.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1874 S, AU ...
 

Los Nr. 1341

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1874 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.175, KM#74.2 Conservation : PCGS MS61


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Carson City, 1875 CC, AU ...
 

Los Nr. 1342

Usa

USA, 20 Dollars, Carson City, 1875 CC, AU 33.43 g. Ref : Fr.176, KM#74.2 Conservation : PCGS AU58


Ausrufpreis:
2.000,00 €
USA, 20 Dollars, San Francisco, 1875 S, AU ...
 

Los Nr. 1343

Usa

USA, 20 Dollars, San Francisco, 1875 S, AU 33.43 g. Ref : Fr.175, KM#74.2 Conservation : PCGS MS61


Ausrufpreis:
1.000,00 €
USA, 20 Dollars, Carson City, 1876 CC, AU ...
 

Los Nr. 1344

Usa

USA, 20 Dollars, Carson City, 1876 CC, AU 33.43 g. Ref : Fr.176, KM#74.2 Conservation : PCGS AU55


Ausrufpreis:
2.000,00 €